f in

01 542 56 38

Življenjsko zavarovanje

Omogočite svojim najbližjim, da bodo ohranili življenjski standard tudi v primeru najhujšega!

Da poskrbite zase in za svojo varnost svetujemo:

 • dobro zdravstveno zavarovanje: DZZ (dopolnilno zdravstveno zavarovanje) in Zdravje AS (zavarovanje težkih bolezni in operacij)
 • dobro nezgodno zavarovanje
 • varčevalni načrt za varčevanje za dodatno pokojnino, za izpolnitev svojih želja (nov avto, nakup nepremičnine, …)

Da poskrbimo za naše najdražje svetujemo:

 • dobro življenjsko zavarovanje (poskrbimo za najeta posojila, plačilo položnic, …)
 • varčevanje za starost, …

Odločate se lahko med:

→ Življenjski kasko – Asistenca življenja

→ Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem – FOND POLICA

 

Življenjski kasko – Asistenca življenja

Ste se morda kdaj ujeli v neprijetnem razmišljanju o tem, kako bi se nadaljevalo življenje vaših najbližjih brez vas in vašega dohodka? Ste nehote razmišljali, ali bodo lahko sami krili vsakdanje življenjske stroške (vzdrževanje doma in avtomobila, nakup življenjskih potrebščin, odplačevanje najetega posojila…)?

Sklenitev življenjskega zavarovanja Življenjski kasko – Asistenca Življenja priporočamo vsem, ki v družino prinašate nepogrešljiv dohodek in želite svoje najbližje zaščititi v primeru najhujšega. Če bi prišlo do takšne situacije, bodo vaši družini zagotovljena finančna sredstva, ki ji bodo pomagala omiliti posledice.

Življenjski kasko – Asistenca življenja omogoča celostno zavarovalno zaščito v primeru, če se vam v življenju zgodi kaj nepredvidljivega. Pod ugodnimi pogoji se priključijo dodatna zavarovanja, ki zagotavljajo:

 • Lastno varnost
  • Trajna invalidnost zaradi nezgode
  • Za večje in trajne poškodbe se izplača tudi do 300 % zavarovalne vsote.
  • Nezgodna renta ( se izplačuje dogovorjeno dobo izplačevanja v primeru ugotovljene trajne invalidnosti nad 50 % )
  • Zlom kosti zaradi nezgode
  • Dnevno nadomestilo zaradi nezgode
  • Dan v bolnišnici zaradi nezgode
 • Varnost otrok
  • Nezgodno zavarovanje otrok
 • Varnost najbližjih
  • Smrt zavarovanca
 • Dodatno varnost v primeru bolezni
  • Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni za vas in vaše otroke. Zavarovanje krije primer prve ugotovitve obolelosti za eno od najbolj pogostih kritičnih bolezni.
  • Dodatno zavarovanje oprostitve plačila premije v primeru delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode.
  • Zavarovanje samoplačniških storitev ( Specialisti )
  • Zavarovanje drugega mnenja

 

Pristopna starost Osebe od 14. do 65. leta starosti (ob izteku zavarovanja ne smejo biti starejše od 75 let)
Trajanje zavarovanja Od 5 do največ 30 let
Najnižja premija Minimalna mesečna premija: 6 EUR, minimalna enkratna premija: 100 EUR
Oblika zavarovanja Individualno
Najnižja zavarovalna vsota 10.000 EUR

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem – FOND POLICA

Fondpolica je življenjsko zavarovanje, ki vam omogoča zavarovalno zaščito skozi celotno življenjsko obdobje in možnost nalaganja sredstev v pestro paleto naložbenih možnosti. Oblikujete jo lahko glede na potrebe, želje in cilje, če pa se vam le-ti z leti spremenijo, vam fleksibilnost Fondpolice omogoča, da jo prilagodite novim življenjskim situacijam.

S sklenitvijo Fondpolice poskrbite za:

 • Visoko finančno in socialno varnost s celostno zavarovalno zaščito za vas in vaše najdražje:
  • z zajamčeno višino izplačila v primeru smrti zavarovane osebe
  • s široko paleto dodatnih zavarovanj ( nezgodnim zavarovanjem odraslih ali otrok, zavarovanjem kritičnih bolezni, zavarovanjem oprostitve plačila premije,… )
 • Varčevanje, ki ga lahko namenite za dodatno pokojnino, štipendijo za otroka, nakup nepremičnine ali za uresničitev drugih želja;
 • Izbiro naložbene politike, ki ustreza vašim naložbenim usmeritvam, željam in potrebam;
 • Prvovrstno možnost donosnega nalaganja v izbrane naložbene pakete ali posamezne investicijske sklade v upravljanju Skupine KD Group;
 • Varno plemenitenje sredstev v Zajamčenem paketu z zajamčenim donosom;
 • Davčno ugodno obliko zavarovanja in varčevanja

Fondpolico lahko prilagodite svojemu finančnemu in zavarovalnemu cilju, saj omogoča:

 • Prilagajanja naložbene politike med trajanjem zavarovanja;
 • Naknadno priključitev dodatnih zavarovanja pod ugodnimi pogoji;
 • Prilagajanje višine zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti;
 • Povišanje ali znižanje premije;
 • Možnost plačila dodatne enkratne premije kadar koli v času trajanja zavarovanja;
 • Dvig dela privarčevanih sredstev;
 • Podaljšanje dobe plačevanja premije;
 • Izplačila zbranega premoženja v enkratnem znesku ali v obliki rente

Paketi dodatnih zavarovanj in dodatna zavarovanja

Fondpolica omogoča celostno zavarovalno zaščito s sklenitvijo dodatnih zavarovanj, ki jih lahko izberete posamezno ali v okviru paketa dodatnih zavarovanj:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje (vsebuje kritje za primer nezgodne smrti, smrti zaradi prometne nesreče, trajne invalidnosti in dnevnega nadomestila)
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
 • Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni (dodatna zavarovalna vsota se izplača v primeru prve pojavitve ene od 11 kritičnih bolezni)
 • Dodatno zavarovanje za primer smrti
 • Dodatno zavarovanje oprostitve plačila premije v primeru 100% trajne invalidnosti zaradi nezgode
 • Dodatno zavarovanje oprostitve plačila premije v primeru delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode

Naši partnerji