f in

01 542 56 38

Zavarovanje za otroke

Zavarovancem predlagamo da za svoje otroke izkoristijo ugodna zavarovanja, ki jih zavarovalnice pripravijo in ponudijo vsako leto pred začetkom šolskega leta.

Kaj krije zavarovanje?
Zavarovanje krije vse vrste nezgod, ne glede na kraj nastanka in velja od 24. ure tistega dne ko je premija plačana, vendar ne pred uradnim začetkom novega šolskega leta, in preneha veljati zadnji dan počitnic, to je 31. 8. 2014.

Pomembna prednost tega zavarovanja je, da zavarovalnica izplača celotno zavarovalnino tudi zavarovancem, ki so registrirani športniki in se poškodujejo pri večini športov.

Za nezgodno zavarovanje po tej ponudbi veljajo splošni pogoji za nezgodno zavarovanje predšolskih otrok, učencev, dijakov in študentov 01-NEZ-02/13.

Kritja, premija in zavarovalne vsote za predšolske otroke

Izplačilo pri 100% trajni invalidnosti zaradi nezgode Trajna invalidnost zaradi nezgode Dnevno nadomestilo za bolnišnične dneve zaradi nezgode Dnevno nadomestilo zaradi nezgode Mesečno izplačilo zaradi nezgode Zlom kosti zaradi nezgode Opekline zaradi nezgode * Letna premija 10% popust
A 35.000 14.000 10,00 2,50 300,00 1500 2000 11,70
B 75.000 30.000 25,00 4,00 300,00 1500 2000 21,60
C 95.000 38.000 27,00 4,50 300,00 1500 2000 28,80
D 125.000 50.000 300,00 1500 2000 18,00

Zavarovalne vsote in premija so v EUR. Premija vključuje 6,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.

Kritja, zavarovalne vsote in premija za učence

Izplačilo pri 100% trajni invalidnosti zaradi nezgode Trajna invalidnost zaradi nezgode Dnevno nadomestilo za bolnišnične dneve zaradi nezgode Dnevno nadomestilo zaradi nezgode Mesečno izplačilo zaradi nezgode Zlom kosti zaradi nezgode Opekline zaradi nezgode * Letna premija 10% popust
A 40.000 14.000 10,00 2,00 300,00 1500 2000 13,49
B 62.500 25.000 20,00 4,00 300,00 1500 2000 23,40
C 87.500 35.000 27,00 5,00 300,00 1500 2000 33,30
D 112.500 45.000 300,00 1500 2000 19,80

Zavarovalne vsote in premija so v EUR. Premija vključuje 6,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.

Kritja, premija in zavarovalne vsote za dijake

Izplačilo pri 100% trajni invalidnosti zaradi nezgode Trajna invalidnost zaradi nezgode Izguba življenja zaradi nezgode Izguba življenja zaradi bolezni Dnevno nadomestilo za bolnišnične dneve zaradi nezgode Dnevno nadomestilo zaradi nezgode Mesečno izplačilo zaradi nezgode Zlom kosti zaradi nezgode Opekline zaradi nezgode * Letna premija 10% popust
A 42.500 17.000 4.000 2.000 9,00 2,00 300,00 1000 2000 14,40
B 62.500 25.000 6.500 3.750 20,00 3,50 300,00 1000 2000 24,29
C 87.500 35.000 10.500 5.250 25,00 5,00 300,00 1000 2000 36,00
D 112.500 45.000 11.000 5.500 300,00 1000 2000 20,70

Zavarovalne vsote in premije so v EUR. Premija vključuje 6,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov.

Zavarovanje za študente

Kdo se lahko zavaruje?
Po tej ponudbi se lahko zavarujejo študenti z veljavnim statusom študenta. Študenti, ki so redno zaposleni, se po teh pogojih ne morejo zavarovati.

Trajanje nezgodnega zavarovanja?
Zavarovanje velja celo študijsko leto, tudi med počitnicami. Zavarovalno jamstvo prične ob 24. uri tistega dne, ko je plačana premija, vendar ne pred uradnim začetkom novega šolskega/študijskega leta in preneha zadnji dan počitnic, to je 31. 8. 2014 oziroma 30. 9. 2014.

Kritja, premija in zavarovalne vsote za študente

Izplačilo pri 100% trajni invalidnosti zaradi nezgode Trajna invalidnost zaradi nezgode Izguba življenja zaradi nezgode Izguba življenja zaradi bolezni Dnevno nadomestilo za bolnišnične dneve zaradi nezgode Dnevno nadomestilo zaradi nezgode Mesečno izplačilo zaradi nezgode Zlom kosti zaradi nezgode Opekline zaradi nezgode * Letna premija 10% popust
A 42.500 17.000 4.000 2.000 9,00 2,00 300,00 1000 2000 14,40
B 62.500 25.000 6.500 3.750 20,00 3,50 300,00 1000 2000 24,29
C 87.500 35.000 10.500 5.250 25,00 5,00 300,00 1000 2000 36,00
D 112.500 45.000 11.000 5.500 300,00 1000 2000 20,70

Zavarovalne vsote in premije so v EUR. Premija vključuje 6,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov.

Naši partnerji