f in

01 542 56 38

Zavarovanje premoženja

ZAVAROVANJE RAČUNALNIKA

Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen z veljavnimi zavarovalnimi pogoji, vsako uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovane stvari, razen škode, ki bi nastala iz vzrokov podanih v 1. členu splošnih pogojev, z vključenim razširjenim kritjem pri požarnih nevarnostih, vlomskih tatvinah in prometnih nezgodah.

Z dodatnimi dogovori in doplačilom zavarovanje omogoča tudi :

  • zavarovanje podatkov na pomnilnikih (stroški ponovnega zagona z back up medijev)
  • zavarovanje stroškov za najem drugega računalnika (samo podjetja)

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Pri zavarovanju odgovornosti krije zavarovalnica škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka, ki izvira iz vsakdanjega življenja. Pri tem zavarovanju je med drugim vključena tudi odgovornost zavarovanca zaradi uporabe ali posesti zemljišč, zgradb in prostorov, ki jih uporabljajo izključno za namene zavarovanca.

ZAVAROVANJE PLOVIL

Zavarovanje plovil zajema zavarovanje zakonsko obvezne odgovornosti za škodo tretjim osebam in stvarem, dodatno pa lahko k zavarovanju priključite nezgodno zavarovanje potnikov in kasko zavarovanje plovila.

ZAVAROVANJE ŽIVALI

Živali se zavarujejo pred nevarnostjo pogina, brezbolne usmrtitve ali ubitja v sili zaradi nezgode ali bolezni ( ožje zavarovalno kritje ) ali zaradi nezgode, bolezni in kritjem zdravstvenih storitev doktorjev veterinarske medicine ( širše zavarovalno kritje ). Zavarujejo se lahko psi, mačke, konji, goveda, drobnica, čebele,..
Vse živali morajo biti cepljene po programu zavarovalne družbe.

Zavarovalna premija je odvisna od vrste in starosti živali, opravljenih šolanj in rodovnika, …

DOPLAČILA

Odgovornost – zavarovanje splošne civilne odgovornosti lastnika živali iz naslova škod, ki jih povzroči zavarovana žival na osebah in stvareh

POPUSTI

Do 40% paketnega popusta. Višina je odvisna od števila zavarovalnih vrst, ki jih ima zavarovanec sklenjene pri zavarovalni družbi GENERALI d.d.

Naši partnerji