f in

01 542 56 38

Nezgodno zavarovanje

KOGA SE LAHKO ZAVARUJE

Zavarujejo se lahko osebe od dopolnjenega 14. do dopolnjenega 75. leta starosti. Osebe, mlajše od 14 let in starejše od 75 let, se lahko zavarujejo samo po posebnih pogojih.

Zavarovanci so zavarovani za nedoločen čas (kjerkoli in kadarkoli).

POJEM NEZGODE

 • Po teh pogojih velja za nezgodo vsak nenaden, nepredvidljiv, od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in hipoma na zavarovančevo telo ter ima za posledico njegovo smrt, popolno ali delno invalidnost, začasno nezmožnost za delo ali okvaro zdravja, ki zahteva zdravniško pomoč.
 • Po prejšnjem odstavku se štejejo za nezgodo zlasti naslednji dogodki: povozitev, trčenje, udarec s kakšnim predmetom ali ob kakšen predmet, udarec električnega toka ali strele, padec, zdrs, strmoglavljenje, ranitev z orožjem in raznimi drugimi predmeti ter z eksplozivnimi snovmi, vbod s kakšnim predmetom, udarec ali ugriz živali.
 • Za nezgodo se štejejo tudi naslednji nenadni, nepredvidljivi in od zavarovančeve volje neodvisni dogodki:
  • zastrupitev zaradi zaužitja strupa v hrani ali s kemičnimi snovmi;
  • okužba poškodbe, ki je nastala zaradi nezgode;
  • zastrupitev zaradi vdihavanja plinov ali strupenih par, razen poklicnih obolenj;
  • opekline z ognjem ali elektriko, vročimi predmeti, tekočinami ali paro, kislinami, lužinami in podobno;
  • zadavitev in utopitev;
  • dušitev ali zadušitev zaradi zasipanja (z zemljo, peskom in podobno);
  • pretrganje mišic ali sklepnih vezi, izpah sklepa, prelom zdravih kosti, če so nastali zaradi naglih telesnih kretenj in nepredvidljivega zunanjega dogodka in so bili takoj po poškodbi ugotovljeni v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi;
  • posledice delovanja sončnih žarkov, temperature ali slabega vremena, če je bil zavarovanec takšnemu delovanju izpostavljen zaradi nezgode, ki se je neposredno pred tem pripetila, ali če se je znašel v takšnih nepredvidljivih okoliščinah, ki jih ni mogel preprečiti oziroma je bil takšnemu delovanju izpostavljen zaradi reševanja človeškega življenja.

IZKLJUČITVE

Za nezgodo in posledice nezgode se po teh pogojih ne štejejo:

 • vse bolezni (navadne, nalezljive, poklicne, degenerativne in bolezni psihične narave…);
 • okužba s salmonelo in z ostalimi patogenimi bakterijami in virusi;
 • vsa alergična stanja in infekcijske bolezni, ki so povzročene s pikom ali ugrizom živali (borelioza, klopni meningitis, malarija in podobno);
 • vse vrste kil, razen tistih, ki nastanejo zaradi direktne poškodbe trebušne stene po neposrednem delovanju zunanje mehanske sile, če je bila po poškodbi ugotovljena poleg kile tudi poškodba mehkih delov trebušne stene v tem področju;
 • vsa stanja, ki nastanejo zaradi raznih alergij, rezanja in trganja žuljev in drugih izrastkov kože;
 • anafilaktični šok, razen če je nastal pri zdravljenju zaradi nezgode;
 • medvretenčne kile (hernia disci intervertebralis), vse vrste lumbagij, diskopatij, sakralgij, miofascitisov, kokcignidinij, ishialgij, fibrozitisov, entezitisov, spondiloz, spondioliz, spondilolistez in vse spremembe hrbtenice, ki so označene z analognimi termini, četudi se njihova simptomatika pojavi šele po nezgodi in vse bolezni ali okvare, označene z analognimi izrazi, ponavljajoči in habitualni izpahi ali izvini na istem sklepu ter vse vrste burzitisov, ne glede na nastanek;
 • pretrganje Ahilove tetive, razen pri direktnih odprtih poškodbah;
 • strganja degenerativno spremenjenih mišic, tetiv, vezi, meniskusov, hrustanca ter medvretenčnih ploščic;
 • odstop mrežnice (ablatio retinae);
 • posledice, ki nastanejo zaradi abstinenčne krize in delovanja mamil ali drugih psihoaktivnih snovi;
 • posledice medicinskih, še posebej operativnih posegov, ki se opravijo zaradi zdravljenja ali preprečevanja bolezni;
 • poškodbe v predelu patoloških sprememb na kosteh, zobovju in hrustancu in same patološke spremembe na kosteh;
 • spremembe psihičnega stanja kot reakcija na poškodbo in poškodbe ali smrt, ki posledično nastanejo;
 • sistemske nevromuskularne bolezni;
 • spontani pnevmotoraks, ruptura anevrizme, perforacija bobniča pri potapljanju, počenje cist notranjih organov, spontani abortusi;

ZAVAROVALNA KRITJA

Običajno se sklepajo zavarovanja:
A01 – smrt zaradi nezgode
A02 – invalidnost zaradi nezgode
D03 – dnevna zavarovalnina zaradi nezgode
D06 – stroški zdravljenja zaradi nezgode
D07 – pogrebnina zaradi nezgode

Občasno še:
D01 – smrt v prometni nesreči

In zelo redko:
D04 – dnevna zavarovalnina za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode
D05 – dnevna zavarovalnina za zdraviliško zdravljenje zaradi nezgode

NEVARNOSTNI RAZREDI

Za lažjo predstavo naj naštejem samo nekaj delovnih mest razdeljenih po nevarnostnemu razredu :

 • v 1. nev. razred spadajo dela kot so ekonomist v pisarni, direktor, arhitekt, tajnica, …
 • v 2. nev. razred spadajo prodajalci, natakarji, komercialisti na terenu, tehniki, …
 • v 3. nev. razred pa spadajo dela v gradbeništvu, strojništvo, vzdrževalec, skladiščnik, voznik dostavnega vozila, …

OPOMBE

Dnevna odškodnina zaradi nezgode (D03) se izplača za dneve odsotnosti iz dela, torej je ni možno skleniti za brezposlene osebe (družinske člane).

Vsa določila, odnosi, itd… so določena z Splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje.

Naši partnerji