f in

01 542 56 38

Avtomobilsko zavarovanje

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)
Z obveznim avtomobilskim zavarovanjem se zavarujemo za primer, ko z našim vozilom nenamerno povzročimo škodo drugi osebi. Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja stvari (drugega vozila, objektov, osebnih stvari drugih udeležencev, …) in škodo, ki nastane zaradi telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti drugih oseb, ki so udeležene v prometni nezgodi.

Obvezno avtomobilsko zavarovanje je po zakonu dolžan skleniti lastnik motornega vozila preden prične vozilo uporabljati v prometu.

Za zavarovanje avtomobilske odgovornosti za uporabo vozila izven območja R Slovenije se izda zelena karta.

Zelena karta je zavarovalni dokument, ki dokazuje veljavnost zavarovanja avtomobilske odgovornosti v članicah Londonskega sporazuma.

Nezgodno zavarovanje voznika (AO+):
Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik, kot povzročitelj. Zavarovalna vsota je omejena na višino 51.000 EUR.

Nezgodno zavarovanje potnikov (NEZ):
Zavarovanje krije smrt ali invalidnost voznika in potnikov v motornem vozilu. Zavarovanju se lahko priključi tudi kritje dnevne zavarovalnine.

Kasko zavarovanje

Kaj krije zavarovanje?
Zavarovanje krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja vozila.
Z zavarovanjem vozila poskrbite za svojo finančno varnost, saj nastale škode na svojem vozilu ne krijete iz lastnih sredstev. Ob sklenitvi lahko izbirate med različnimi obsegi kritja in višino franšize ter tako zavarovanje prilagodite svojim potrebam in finančnim zmožnostim.

VRSTE KASKO KRITIJ

SPLOŠNI KASKO:

Zavarovanje krije večino škode, ki nastane na vozilu neodvisno od voznikove volje med upravljanjem ali v stanju mirovanja. Od zavarovanja avtomobilske odgovornosti se razlikuje v tem, da krije povzročeno škodo na zavarovančevem vozilu in ne škode, ki je povzročena tretjim osebam.

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza je izražena v odstotkih in predstavlja delež škode, ki ga bo zavarovanec kril sam. Pri splošnem kasko zavarovanju vozil je franšiza, v kolikor je dogovorjena, določena v odstotku zavarovalne vsote (glede na nabavno vrednost novega vozila) in lahko znaša 0,5%, 1%, 2%, 4% ali 8%.

DELNI AVTOMOBILSKI KASKO:

K splošnemu kasku ali k zavarovanju avtomobilske odgovornosti lahko dodate kritja delnega kaska, kot so recimo toča, kraja vozila, poškodba stekla, luči in ogledal, udarca z živaljo, poškodbe na parkirišču ipd

Zavarovanje avtomobilske asistence

Kaj je avto asistenca?
Avto asistenca je dodatno zavarovanje, ki se sklepa skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti, kasko zavarovanjem vozila ali samostojno. Avto asistenca se sklepa za osebna vozila, motorna kolesa, motorna kamping vozila in tovorna vozila do 2t nosilnosti.

V primeru težav in nezgode zadostuje klic na brezplačno telefonsko številko

Avto asistenca AS je na voljo v treh oblikah:

  • Avto asistenca M – za voznike, ki se vozijo pretežno po Sloveniji,
  • Asistenca L – za voznike, ki so pogosto na poti, ne le doma temveč tudi v tujini, in
  • Asistenca XL– za voznike, ki so pogosto na poti in želijo večjo varnost

Druge oblike in možnosti kasko zavarovanja

Zavarovanje na novo vrednost
V primeru minimalnega doplačila premije se zavarovancu lahko prizna razlika med nabavno vrednostjo novega vozila in izplačano zavarovalnino iz osnovnega zavarovalnega kritja (dogodki v prometu).

Odkup prve škode
Ob obnovitvi zavarovanja kljub eni škodi ne izgubite bonusa pri kasko zavarovanju.

DRUŽINSKI POPUST

Družinski popust prinaša prihranek za vso družino, Vsi člani družine lahko prejmete popust do višine najvišjega bonusa ( do 55% ) , ki ga je dosegel katerikoli od vaših članov.

MOJA PRVA AVTO POLICA

Za vse voznike začetnike.

Moja prva avto polica je namenjena vsem voznikom, ki imajo vozniški izpit manj kot 3 leta in največkrat nimajo svojega vozila in vozijo vozila svojih staršev, sorodnikov, prijateljev. Nadomešča doplačilo za mlade voznike pri zavarovanje AO, mladi voznik pa s tem pridobiva tudi bonus.

Naši partnerji