f in

01 542 56 38

ARAG pravna zaščita

Za koga je primerno zavarovanje pravne zaščite?
Zavarovanje pravne zaščite ali na kratko PZ je primerno tako za individualne stranke, kot tudi za podjetja in ustanove, ki zaradi same narave dela potrebujejo pravno svetovanje in pravno zaščito, v primerih, ki so zavarovani z zavarovalno pogodbo.

Zavarovani so:
Zavarovalec, vsi družinski člani v skupnem gospodinjstvu, tudi otroci do 27. leta starosti, če so nesamostojni.

Zavarovalna vsota:
100.000€ za vsak zavarovalni primer.

Način plačila:
Možno je letno, polletno, četrtletno in mesečno plačilo premije. Najnižji obrok znaša 13€. Plačevanje je možno preko trajnika, pri obročnem plačilu preko položnic se obračunava doplačilo.

Katere stroške krije zavarovanje pravne zaščite (PZ):

 • Vodenje pravd in kritje stroškov v kazenskih postopkih in odškodninskih pravdah, tako v Sloveniji kot v drugih evropskih državah.
 • ARAG svojim zavarovancem krije stroške, tako sodne kot tudi izvensodne, do pravnomočnosti sodb. Ti stroški so naslednji:
  • odvetniški ali notarski stroški
  • stroški izvedencev oz. izvedeniških mnenj
  • stroški prič
  • stroški tolmačev
  • dodatni materialni stroški (fotokopiranje na sodišču ipd.)
  • sodni stroški
  • zagotovitev pologa varščine do 100.000 EUR
  • potni stroški za sojenje v tujini
  • stroški izvensodnih poravnav, mediacij
  • s sodbo naloženi stroški nasprotne strani

Kdaj potrebujemo zavarovanje pravne zaščite?
Celo življenje, vsak dan v letu!

 

NOVO !!!!!  Sedaj imate po izredno ugodnih premijah možnost vključitve pravne zaščite tudi v okviru zavarovanja DomAS ( pri zavarovanju vaše nepremičnine ) .

Naši partnerji