f in

01 542 56 38

Zavarovanje avtoparka

Danes opravljanje dejavnosti brez uporabe vozil in delovnih strojev praktično ni več mogoče. Zato je toliko bolj pomembno, da morebitne nesreče zavarujemo z ustreznimi zavarovanji.

→ Osebna in tovorna vozila, prikolice, traktorji

→ Zavarovanje delovnih strojev

Osebna in tovorna vozila, prikolice, traktorji

  • Zavarovanje obveznega avtomobilskega zavarovanja odgovornosti, ki ga je po zakonu dolžan skleniti lastnik motornega vozila preden prične vozilo uporabljati v prometu. Z obveznim avtomobilskim zavarovanjem se zavarujemo za primer, ko z našim vozilom nenamerno povzročimo škodo drugi osebi. Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja stvari (drugega vozila, objektov, osebnih stvari drugih udeležencev,..) in škodo, ki nastane zaradi telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti drugih oseb, ki so udeležene v prometni nezgodi
  • AOplus – Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik, kot povzročitelj. Zavarovalna vsota je omejena na višino 51.000 EUR.
  • Nezgodno zavarovanje potnikov (NEZ): Zavarovanje krije smrt ali invalidnost voznika in potnikov v motornem vozilu. Zavarovanju se lahko priključi tudi kritje dnevne zavarovalnine.
  • Kasko zavarovanje: Zavarovanje krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja vozila. Z zavarovanjem vozila zavarujemo vse vrste motornih, priključnih, delovnih, tirnih in drugih vozil ter njihove sestavne dele.

VRSTE KASKO KRITIJ

SPLOŠNI KASKO:

Zavarovanje krije večino škode, ki nastane na vozilu neodvisno od voznikove volje med upravljanjem ali v stanju mirovanja. Od zavarovanja avtomobilske odgovornosti se razlikuje v tem, da krije povzročeno škodo na zavarovančevem vozilu in ne škode, ki je povzročena tretjim osebam.

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza je izražena v odstotkih in predstavlja delež škode, ki ga bo zavarovanec kril sam. Pri splošnem kasko zavarovanju vozil je franšiza, v kolikor je dogovorjena, določena v odstotku zavarovalne vsote (glede na nabavno vrednost novega vozila) in lahko znaša 0,5%, 1%, 2%, 4% ali 8%.

DELNI AVTOMOBILSKI KASKO:

K splošnemu kasku ali k zavarovanju avtomobilske odgovornosti lahko dodate kritja delnega kaska, kot so recimo toča, kraja vozila, poškodba stekla, luči in ogledal, udarca z živaljo, poškodbe na parkirišču ipd

Zavarovanje avtomobilske asistence

Kaj je avto asistenca?
Avto asistenca je dodatno zavarovanje, ki se sklepa skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti, kasko zavarovanjem vozila ali samostojno. Avto asistenca se sklepa za osebna vozila, motorna kolesa, motorna kamping vozila in tovorna vozila do 2t nosilnosti.

V primeru težav in nezgode zadostuje klic na brezplačno telefonsko številko

Avto asistenca AS je na voljo v treh oblikah:

  • Avto asistenca M – za voznike, ki se vozijo pretežno po Sloveniji,
  • Asistenca L – za voznike, ki so pogosto na poti, ne le doma temveč tudi v tujini, in
  • Asistenca XL– za voznike, ki so pogosto na poti in želijo večjo varnost

Zavarovanje delovnih strojev

Ne pozabite na zavarovanje odgovornosti iz naslova uporabe delovnih strojev, kot so bagerji, rovokopači, pa tudi viličarji ipd.

Pri zavarovanju odgovornosti delovnih strojih in viličarjev je vključena tudi odgovornost za primere, ko vozilo opravlja delovno funkcijo izven prometne situacije.

POZOR:
Tu vas želimo posebej opozoriti na zavarovanje samovoznih viličarjev, ki jih podjetja pogosto uporabljajo pri nakladanju/razkladanju in delu v skladiščih/proizvodnji.
Na terenu ugotavljamo, da so zavarovanci nemalokrat prepričani, da je za podjetje dovolj skleniti zavarovanje odgovornosti iz naslova dejavnosti (glej zavarovanje odgovornosti). Večina zavarovalnic ima morebitne nesreče pri uporabi samovoznih viličarjev ipd, izključeno iz naslova zavarovanja dejavnosti!

Naši partnerji