f in

01 542 56 38

ARAG pravna zaščita

Za koga je primerno zavarovanje pravne zaščite?

Zavarovanje pravne zaščite ali na kratko PZ je primerno, tako za individualne stranke, kot tudi za podjetja in ustanove, ki zaradi same narave dela potrebujejo pravno svetovanje in pravno zaščito, v primerih, ki so zavarovani z zavarovalno pogodbo.

Katere stroške krije zavarovanje pravne zaščite (PZ):

 • Vodenje pravd in kritje stroškov v kazenskih postopkih in odškodninskih pravdah, tako v Sloveniji kot v drugih evropskih državah.
 • ARAG svojim zavarovancem krije stroške, tako sodne kot tudi izvensodne, do pravnomočnosti sodb. Ti stroški so naslednji:
  • odvetniški ali notarski stroški
  • stroški izvedencev oz. izvedeniških mnenj
  • stroški prič
  • stroški tolmačev
  • dodatni materialni stroški (fotokopiranje na sodišču ipd.)
  • sodni stroški
  • zagotovitev pologa varščine do 100.000 EUR
  • potni stroški za sojenje v tujini
  • stroški izvensodnih poravnav, mediacij
  • s sodbo naloženi stroški nasprotne strani

Kdaj potrebujemo zavarovanje pravne zaščite?

Obseg kritja osnovnega zavarovanja pravne zaščite (PZ)

Kritje na poklicnem (za zaposlene) in gospodarskem področju (za gospodarsko družbo):

 • Splošna odškodninska pravna zaščita (člen 21 SPPZ 04) – uveljavljanje odškodninskih zahtevkov
  • Zaradi sunkov napetosti v električnem omrežju, so vam pregoreli delovni aparati in orodja. Elektro podjetje oporeka odgovornost. Odvetnik ščiti vaše interese.
  • Stranka je neprevidno odvrgla ogorek v vaši delavnici in s tem povzročila požar v katerem je bil opečen delavec. S pomočjo odvetnika toži delavec stranko za odškodnino zaradi bolečin in invalidnosti.
 • Splošna kazenska pravna zaščita (člen 20 SPPZ 04) – obramba pred pregonom s strani državnega tožilca
  • Delavec je pri pospravljanju padel iz nezaščitenega odra. Zaradi neizvajanja varnostnih predpisov je uveden kazenski postopek proti podjetju in odgovorni osebi. Odvetnik ščiti interese podjetja in odgovorne osebe.
 • Pravna zaščita na področju delovnega prava (člen 23 SPPZ 04)
  • Delodajalec odpusti zaposlenega, ki je kljub večkratnim opozorilom zamujal na delovno mesto. Po prekinitvi delovnega razmerja pa zaposleni sproži postopek na sodišču za delovno in socialno pravo. Odvetnik ščiti interese podjetja.
 • Pravna zaščita na področju socialnega zavarovanja (člen 24 SPPZ 04)
  • Pri delovni nesreči je zavarovalec utrpel hujše poškodbe in po daljšem zdravljenju ni več sposoben opravljati enakega dela kot pred nesrečo. ZPIZ ga kljub temu ne želi delno ali predčasno upokojiti. Odvetnik ščiti interese podjetja in zaposlenega.
  • SPIZ ali ZZZS očita zavarovalcu, da je za svoje zaposlene vplačeval prenizke prispevke iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (pokojninsko, invalidsko in zdravstveno). Odvetnik ščiti interese zavarovalca.
 • Pravna zaščita svetovanja (člen 19 SPPZ 04)
  • Pred podpisom pogodbe o nakupu stroja, še želite nasvet odvetnika o kreditni pogodbi, ki jo je pripravil kreditodajalec (banka).
 • Pravna zaščita zavarovalne pogodbe (člen 22 SPPZ 04)
  • Požar popolnoma uniči Vašo delavnico Zavarovalnica, ki je imela objekt požarno zavarovan, zavrne izplačilo zavarovalnine. Proti zavarovalnici sprožite spor, zaradi neutemeljene zavrnitve izplačila zavarovalnine.
 • PZ voznika (ko upravlja vozilo, ki ni v lasti gospodarske družbe)(člen 18 SPPZ 04)
  • Odškodninska PZ
   • Zaposleni v vaši družbi je bil s svojim vozilom na službeni poti vpleten v prometno nesrečo. Zavarovalnica povzročitelja mu ne želi izplačati odškodnine za bolečine.
  • Kazenska PZ
   • Zaposleni v vaši družbi je bil s svojim vozilom na službeni poti vpleten v prometno nesrečo in je prizadel hujše telesne poškodbe kolesarju. Tožilec je sprožil proti povzročitelju kazenski postopek zaradi povzročitve hujših telesnih poškodb zaradi malomarnosti. Zavarovalcu je na voljo odvetnik.
  • PZ vozniškega dovoljenja
   • Zaposleni se je s svojim avtomobilom zaletel v parkirano motorno kolo. Ker naj bi v naselju vozil prehitro, mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje. S pomočjo odvetnika poizkuša dobiti dovoljenje nazaj.

Razširitev kritja na vozila v lasti gospodarske družbe (člen 17 SPPZ 04)

Razširitev kritja je možna za posamezno vozilo v lasti oziroma za katerega je podjetje dolžno skrbeti (kredit, leasing, …) in sicer za naslednja kritja, ki veljajo vsakič za voznika in potnike v vozilu:

 • Odškodninska PZ
  • Vaš zaposleni delavec je bil vpleten v prometno nesrečo. Po nesreči povzročitelj oporeka svojo krivdo. Zaradi tega povzročiteljeva zavarovalnica noče izplačati škode. Odvetnik zastopa vaše interese v nastalem primeru.
 • Kazenska PZ
  • V prometni nesreči zavarovalec poškoduje pešca. Zaradi povzročenih hujših telesnih poškodb zaradi malomarnosti je kazensko ovaden s strani javnega tožilca.
 • PZ vozniškega dovoljenja
  • Zaradi prehitre vožnje v mestu se mora zavarovalec zagovarjati pred sodnikom za prekrške. Na zagovor se lahko pripravi z odvetnikom.
 • PZ pogodb o vozilu (za lastna vozila)
  • Na novem službenem vozilu se ponavljajo reklamacije, ki jih prodajalec kljub večkratnim popravilom ne odpravi. S pomočjo odvetnika uveljavljate reklamacijo v vsem svojem obsegu.
 • PZ zavarovalne pogodbe (avtomobilske zavarovalne police)
  • Na službeni poti v tujini je bilo ukradeno zavarovano vozilo. Zavarovalnica, pri kateri je bilo vozilo kasko zavarovano, oporeka izplačilo škode, ker voznik ni pravilno poskrbel za varnost vozila. Zavarovalčeve interese pri zavarovalnici zastopa odvetnik.
  • V prometni nesreči s službenim vozilom je bil huje poškodovan zaposlen. Pri uveljavljanju nematerialne odškodnine mu je v pomoč odvetnik.

Zavarovalno varstvo tudi vključuje pravno zaščito za lastnika podjetja oziroma direktorja:

Obseg kritja na zasebnem področju (Vključeni so tudi vsi družinski člani. Otroci, do 27. leta starosti, če so nesamostojni):

 • Odškodninska PZ (člen 21 SPPZ 04)
  • Pri smučanju je ženo zavarovalca poškodoval drug smučar. Zaradi posledic je žena preživela tri mesece na bolniški in še zmeraj čuti posledice, ki se kažejo v občasnih glavobolih in ohromelosti zgornjega dela telesa. S pomočjo odvetnika boste proti nepazljivemu smučarju vložili odškodninski zahtevek.
 • Kazenska PZ (člen 20 SPPZ 04)
  • Na smučišču se zavarovalec zaleteli v drugega smučarja in ga težko poškodovali. Proti vam sproži javni tožilec kazenski postopek zaradi povzročitve telesne poškodbe zaradi malomarnosti, prav tako pa vas odškodninsko toži tudi poškodovani smučar.
 • PZ na področju delovnega prava (člen 23 SPPZ 04)
  • Po vrniti iz porodniške, žena zavarovalca, ne dobi enakovrednega delovnega mesta kot ga je imela pred odhodom na porodniško, zaradi tega žena sproži pravdni postopek pred delovnim in socialnim sodiščem
 • PZ na področju socialnega zavarovanja (člen 24 SPPZ 04)
  • Zavarovalčevega partnerja na poti domov z dela povozi avtomobil in ga težje poškoduje. Po končanem zdravljenju ZPIZ oporeka polnim pravicam zavarovalca ker bi naj šlo za nesrečo v zasebnem in ne delovnem času.
 • Pravna zaščita svetovanja (člen 19 SPPZ 04)
  • Umrla teta je zapustila zavarovalčevi ženi večjo vsoto denarja. Žena želi ta denar podariti vnukom, vendar pod pogojem, da ga lahko le-ti koristijo šele po dopolnjenem 18. letu starosti in zaradi tega potrebuje nasvet odvetnika.
 • Splošna pravna zaščita iz pogodbenega prava (člen 22 SPPZ 04)
  • Zavarovalec je za svoje stanovanje naročil pohištvo po meri. Ko je bilo pohištvo dostavljeno je ugotovil, da mere ne odgovarjajo dejanskim meram prostora. Odvetnik zastopa Vaše interese v sporu.
 • PZ zavarovalne pogodbe (člen 22 SPPZ 04)
  • Pri obešanju zaves ste padli z lestve in zaradi poškodb preživeli 30 dni na bolniški. Zavarovalnica Vam ne želi izplačati dnevnega nadomestila oziroma odškodnine v celoti. Odvetnik zastopa Vaše interese v sporu.
 • PZ voznika (ko upravlja tuje vozilo) (člen 18 SPPZ 04):
  • Odškodninska PZ
   • Zavarovalčev otrok si je od prijatelja sposodili motorno kolo in bili vpleteni v prometno nesrečo. Zavarovalnica povzročitelja mu ne želi izplačati odškodnine za bolečine.
  • Kazenska PZ
   • S prijateljevim vozilom je zavarovalec povzročil prometno nesrečo in prizadel hujše telesne poškodbe kolesarju. Tožilec je sprožil proti povzročitelju kazenski postopek zaradi povzročitve hujših telesnih poškodb zaradi malomarnosti. Zavarovalcu je na voljo odvetnik.
  • PZ vozniškega dovoljenja
   • Zakonec zavarovalca se je s prijateljevim avtomobilom zaletel v parkirano motorno kolo. Ker bi naj v naselju vozil prehitro mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje. S pomočjo odvetnika poizkuša dobiti dovoljenje nazaj.

Kaj morate vedeti o izbiri odvetnika, ki Vas bo zastopal?
Po potrebi in Vaši želji Vam je na voljo strokovnjak, ki bo zastopal Vaše interese. Po uvodnem razgovoru Vam bo odvetnik tudi svetoval kakšen naj bo Vaš naslednji korak, da boste kar najbolje zaščitili svoje interese. Vsi, ki imajo sklenjeno zavarovanje PZ pri ARAG-u lahko svobodno izbirajo odvetnika. V kolikor z odvetnikom še niste imeli opravka so Vam na voljo tudi odvetniki s katerimi sodeluje ARAG.

Kaj je čakalna doba?
Čakalna doba je čas od sklenitve zavarovanja do začetka veljavnosti zavarovanja. V tem času zavarovalec ne more uveljavljati zavarovalnega kritja za posamezna kritja PZ in sicer za dobo 3 mesecev:

 • Pravna zaščita na področju delovnega prava
 • Pravna zaščita na področju socialnega zavarovanja
 • Pravna zaščita na področju splošnega pogodbenega prava na zasebnem področju

Naši partnerji