f in

01 542 56 38

Se je tudi vam pripetila nesreča?

Zavarovanec mora zavarovalnici prijaviti nastanek zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve. Če je določeno v zavarovalnih pogojih (predvsem to velja za zavarovalne primere, kot so požar, eksplozija, vlom in rop) mora zavarovanec takoj obvestiti pristojno policijsko postajo ter navesti, katere stvari so bile uničene ali poškodovane oziroma so izginile ob zavarovalnem primeru. Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.

Zaradi čim bolj učinkovitega prijavljanja in ugotavljanja škod vas prosimo, da se ravnate po naslednjih navodilih:

V primeru prometne nesreče se ravnajte po naslednjem postopku:

  • v čim krajšem času zavarujte kraj ter pomagajte poškodovanim v nesreči
  • po možnosti fotografirajte položaj vozil ob nastanku nesreče
  • pri lažji prometni nesreči ( nastala lažja materialna škoda ) vozilo odstranite z vozišča
  • v primeru nesreče s telesnimi poškodbami, če je vozilo nevozno ali če se z soudeležencem ne morete dogovoriti o povzročitelju obvestite policijo na 113
  • izpolnite Evropsko poročilo o prometni nesreči v katerem ustrezno opišite/označite potek nesreče
  • vozilo osebno ali z vleko odpeljite na škodni oddelek Celovška cesta 252, Ljubljana, oziroma katerega od pogodbenih servisov kjer bo opravljen ogled in boste prejeli nadaljnja navodila.
  • stranke katerih vozila so nevozna in imate avtomobilsko asistenco pokličite na št. 080 88 48

POZOR: Na zavarovalni polici preverite če Vaše zavarovanje vključuje kritje škode!

Pri prijavi škode v primeru imovinskih zahtevkov se ravnajte po naslednjem postopku:

  • fotografirajte situacijo,
  • obvestite svojega zastopnika ali škodni oddelek zavarovalnice
  • po prejemu prijave Vas bo poklical cenilec in se dogovoril za ogled.

Za vse informacije in prijavo škode lahko pokličete na našo agencijo, na poslovno enoto Ljubljana Celovška 252 po telefonu 01/51 31 858 ali Klicni center 080 70 77 ali pa škodo prijavite preko spletne strani http://www.generali.si.

Vse pisne prijave pošljite na naslov GENERALI d.d. , Celovška 252, Ljubljana (škodni oddelek), lahko pa ga posredujete tudi na našo agencijo po pošti (Generali d.d., Agencija Dami, Litijska cesta 38, 1119 Ljubljana) ali e-pošti (info@dami.si).

V primeru prometne nesreče na področju Evropske skupnosti

Svetujemo vam, da upoštevate zgoraj omenjen nasvet.

Prijavo škode lahko uveljavljate v državi kjer se je zgodila prometna nesreča, lahko pa jo uveljavljate tudi ob vrnitvi v Slovenijo.

V primeru prometne nesreče na področju izven Evropske skupnosti (npr.: Srbija,…)

Na kaj morajo biti pozorni tuji vozniki zaradi uveljavljanju svojih pravic.

Po prometni nesreči takoj zaustavite avto, zavarujte kraj nesreče in pomagajte ponesrečenim osebam. V primeru manjše škode vozilo takoj odmaknite ob rob cestišča. V vsakem primeru pokličite policijo, ki bo naredila policijski zapisnik in Vam izdala “Potrdilo o poškodbi vozila” (Potvrda).

Vsekakor si zapišite registrsko številko, ime in naslov voznika in lastnika vozil, ki so bila udeležena v nesreči, kakor tudi podatke o zavarovanju avtomobilske odgovornosti in številko te police. Prav tako si zapišite imena in naslove očividcev in če je mogoče, tudi fotografirajte mesto nesreče. Ravno tako morate tudi Vi dati Vaše podatke ostalim udeležencem – to se nanaša predvsem na podatke iz zelene karte.

Predlagamo Vam, da v te namene uporabite “Evropsko poročilo o nesreči”, ki ima identičen tekst v vseh jezikih in se izpisuje v dvojniku. “Evropsko poročilo o nesreči” vsebuje vrsto tipičnih situacij, ki lahko pripeljejo do prometne nesreče. S križcem označite odgovarjajočo možnost in izdelajte čim bolj natančno skico nesreče.

Z evropskim poročilom se nikakor ne prizna krivde. Evropsko poročilo se uporablja izključno za pridobitev objektivnih podatkov, svetujemo pa da ga podpišete (dobro je če krivec pod opombe prizna krivdo (napiše priznavam krivdo) in se podpiše). Vozniki iz evropskih držav v glavnem imajo pri sebi ta obrazec (dobijo ga od svojih zavarovalnic in avto klubov), hrvaški vozniki ga po hrvaških
predpisih morajo imeti.

Vaš odškodninski zahtevek (to je lahko tudi “Evropsko poročilo o nesreči”) vložite na zavarovalnici, pri kateri je zavarovan voznik vozila s tujo registracijo.

V posebnih primerih (npr. v primeru nesreče dveh tujcev, nesreče z nezavarovanim ali neznanim vozilom, vozilom UN ali NATO – SFOR ipd.) se obrnete na pristojno Zavarovalno združenje – oni bodo Vaš odškodninski zahtevek proučili, Vas ustrezno informirali ali posredovali Vaš odškodninski zahtevek pristojni službi v obravnavanje.

Svetujemo da Vaš odškodninski zahtevek vložite v času bivanja v tujini, lahko pa tudi naknadno, po vrnitvi v Vašo državo.

Cenitev škode na Vašem vozilu po možnosti izvršite na zavarovalnici povzročitelja nesreče.

Naši partnerji