f in

01 542 56 38

Pritožbeni postopki

Kot pooblaščena zavarovalna agencija zavarovalnice GENERALI d.d. si prizadevamo, da našim zavarovancem zagotavljamo najvišjo kakovost zavarovalnih storitev in najvišjo raven zaščite. Stremimo k temu, da ima stranka še pred sklenitvijo zavarovanja kakovostne in jasne informacije o zavarovanju ter da nenehno izboljšujemo pravila in transparentnost našega delovanja pri prodaji zavarovanj.

Pri tem si skladno z dogovorom s GENERALI d.d. vse pritožbe strank usmerjamo na zavarovalnico, ki jih rešuje skladno s svojim internim postopkom, pri čemer je predvidena tudi možnost izvensodnega reševanja morebitnih sporov.

Pritožbe v zvezi z ravnanji agencije ali posameznega zastopnika agencija lahko na zavarovalnico podate ustno, pisno ali po elektronski pošti pritožbe@generali.si

Pritožbeni postopek je objavljen tudi na spletni strani GENERALI d.d. : Pritožbeni postopki

Naši partnerji