f in

01 542 56 38

Prispevki v kategoriji Nasveti

Se je tudi vam pripetila nesreča?

Zavarovanec mora zavarovalnici prijaviti nastanek zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve. Če je določeno v zavarovalnih pogojih (predvsem to velja za zavarovalne primere, kot so požar, eksplozija, vlom in rop) mora zavarovanec takoj obvestiti pristojno policijsko postajo ter navesti, katere stvari so bile uničene ali poškodovane oziroma so izginile ob zavarovalnem primeru. Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.

Preberi več…

Kaj pomeni odbitna franšiza?

Določena zavarovanja vključujejo odbitno franšizo.

Odbitna franšiza pomeni, da se pri izplačilu odškodnine obračunava tudi zavarovančeva soudeležbo pri škodi.

Preberi več…

Naši partnerji